DolCCZE

O konferencji
Agenda

Wrocław, 18 maja 2018 r.

DOLNOŚLĄSKIE CYFROWE

CENTRUM ZASOBÓW EDUKACYJNYCH

Rejestracja
Lokalizacja

Konferencja edukacyjna dla dyrektorów z Dolnego Śląska

<< dołącz do wydarzenia na Facebooku

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do końca 2020 roku, każda szkoła

w Polsce będzie posiadała dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

Celem konferencji jest przedstawienie holistycznej wizji praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej w regionie - realizacji Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Edukacyjnych. Koncepcja zakłada wdrożenie systemów oraz narzędzi, które umożliwią uczniom, nauczycielom, naukowcom, pracodawcom i rodzicom korzystanie z cyfrowych repozytoriów oraz transferu wiedzy za pośrednictwem sieci edukacyjnej. Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych ma być zasilone: e-podręcznikami, materiałami własnymi nauczycieli oraz zasobami cyfrowymi wyższych uczelni. Razem z urządzeniami wspierającymi edukację (takimi jak komputery, tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, drukarki, projektory) oraz nowoczesnymi metodami nauczania, umożliwią: równy dostęp do wiedzy dla wszystkich uczniów, na każdym etapie edukacji, oraz wdrożenie elektronicznego tornistra.


Prelekcje poprowadzą znamienici przedstawiciele świata nauki oraz producenci innowacyjnych rozwiązań dla edukacji. Prelekcję o nowoczesnych metodach nauczania wygłosi twórca koncepcji kształcenia wyprzedzającego, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak - kierownik Zakładu Pedeutologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głos zabierze również ekspert do spraw funduszy unijnych z Zachodniej Izby Gospodarczej, który wyjaśni, jak pozyskać dotacje unijne na wdrożenie rozwiązań w pojedynczych szkołach oraz połączenie ich w Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych.


Wydarzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Centrum Kongresowego Hali Stulecia, we foyer natomiast wystawcy przedstawią nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne produkty, wspierające realizację programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


Prelegenci i wystawcy:

Rektorzy największych uczelni wyższych z Dolnego Śląska

Naukowcy, w tym prof. Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przedstawiciele firm i koncernów związanych z rynkiem edukacyjnym (lista w budowie)

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie

Eksperci do spraw funduszy unijnych

Organizator: Zachodnia Izba Gospodarcza

Sponsor Główny: Euroimpex S.A.


Konferencja jest kierowana do zarządów szkół, które chcą podnosić jakość i efektywność kształcenia w swoich placówkach. Zaproszenie na konferencję otrzyma dyrektor każdej szkoły na Dolnym Śląsku. Wytypowane szkoły otrzymają zaproszenie specjalne dla dyrektora i ucznia.

Dodatkowo inwitacje zostaną wysłane do wybranych szkół z sąsiadujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego oraz opolskiego. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział.AGENDA

9.30 Rejestracja gości


10:30 Rozpoczęcie, powitanie gości: Barbara Pokorny, Wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej- Przedsiębiorcy i Pracodawcy, Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej- Przedsiębiorcy i Pracodawcy


Część I

11.00 - Wizja praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej przez nauczycieli, uczniów, wykładowców i pracodawców - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

11.10 - Koncepcja możliwości współpracy uczelni wyższych ze szkołami:

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Andrzej Kaleta,

Prorektor ds. Dydaktyki prof. Andrzej Dziedzic, Politechnika Wrocławska,

Prorektor ds. studenckich i edukacji prof. Józef Sowiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11.25 - Jak stworzyć Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych? - Krzysztof Pokorny, Prezes Euroimpex SA. 11.40 - Przykład wykorzystania nowych technologii w edukacji:

Zbigniew Hałabura, dyrektor ZSCKR w Henrykowie,

Anna Kras, zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie,

Marek Rumanowski, nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej,

11.55 - Cyfrowe zasoby wyższych uczelni, czyli wiedza najwyższej jakości dostępna dla wszystkich uczniów w Centrum Zasobów Edukacyjnych - Kanclerz ds. Informatyzacji dr inż. Jacek Oko. Politechnika Wrocławska

12.05 – Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

12.10 - Nowoczesne metody nauczania przy wykorzystaniu nowych technologii - prof. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.25 - Rektor Uniwersytetu Medycznego Marek Ziętek


Część II

Narzędzia i usługi do budowy Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Cyfrowych:

12.30 - Acer

12.40 - EPSON

12.50 –AKCES Edukacja

13.00 - Lerni 


Część III 

13.10 - Jak sfinansować projekt sieci edukacyjnej ze środków Unii Europejskiej? – Marcin Bora, Kierownik Działu Zarządzania Europejskimi Funduszami Społecznymi

13.20 - Zakończenie konferencji: zaproszenie na kawę i poczęstunek oraz do zwiedzania wystawy 

13.20 – 16.00 - Zwiedzanie wystawy innowacyjnych usług i produktów.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

W konferencji wzięło udział ponad 400 dyrektorów i samorządowców.

Dziękujemy!

Galeria zdjęć:

LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się w sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego Hali Stulecia

Organizator:

Patronat Honorowy:

Sponsor Główny:

Sponsorzy:

Kontakt:

e-mail: b.pokorny@zig.pl

tel. 601 570 753